افطاری ساده در مزار شهدای گمنام دانشگاه امام حسین(ع)

مسعود شهرستانی

ضیافت افطاری در شبهای ماه مبارک رمضان در مزار شهدای گمنام دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می شود.