دسته عزاداری شهادت امیرالمومنین (ع) – قم

عزاداری شهادت امیرالمومنین (ع) با حضور ایت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید در قم برگزار شد.