اولین نشست خبری علی ربیعی سخنگوی جدید دولت

اولین نشست خبری علی ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت عصر امروز یکشنبه 26 خرداد در حیاط دولت برگزار شد.