اینفوگرافیک/ پهپاد آمریکایی در دام سامانه پدافندی ایرانی / شکار شاهین آمریکایی

پهپاد آمریکایی در دام سامانه پدافندی ایرانی/ اولین شکار در کارنامه “سوم خرداد” / پهپاد آمریکاییRQ-۴ توسط سامانه پدافندی سوم خرداد ساقط شده است.