نشست نقد و بررسی کتاب "از نیمه خرداد" از سوی به‌نشر برگزار می‌شود

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی از برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب« از نیمه خرداد»، طرحی از اندیشه و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در فروشگاه مرکزی کتاب به‌نشر در مشهد خبر داد.