اصفهان| بهشتی را از آثارش می‌توان شناخت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با آثار مکتوب و به‌جای مانده از دیدگاه‌ها و نگرش افراد شاخص می‌توان با ابعاد مختلف شخصیت و حتی تجربه و راهکارهای آن‌ها در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی و مذهبی آشنا شد.

شهید آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی از سال‌های دور اهل تحقیق و نگارش بود و علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آثار ارزشمندی را در حوزه‌های کاربردی و اساسی برای نسل‌های بعد و آیندگان به رشته تحریر درآورد. سخنرانی‌های دکتر بهشتی نیز در قالب کتاب‌های مختلف منتشر شده و مرور آن‌ها ما را با ابعاد مختلف شخصیت ایشان آشنا می‌کند. برخی از آثار شهید بهشتی عبارت‌اند از:

خدا از دیدگاه قرآن: این کتاب گامی نوین در جهت شناخت تعالیم قرآن است. کتاب‌ حاضر پایان‌نامه‌ دکتری‌ ایشان‌ است‌ که‌ به‌ همین‌ صورت‌ در زمان‌ حیات‌ ایشان‌ نیز منتشر شد. ازآنجاکه‌ رساله‌ مذکور دارای‌ انسجام‌ و قوام‌ و ارزش‌ پژوهشی‌ بسیار بوده، نام‌ آن‌ به‌ «خدا از دیدگاه‌ قرآن» تغییر پیدا می‌کند و ویرایش‌ ادبی‌ آن‌ توسط‌ حجت‌الاسلام‌ جواد اژه‌ای‌ و زیر نظر مستقیم‌ دکتر بهشتی‌ انجام‌ می‌شود و سرانجام‌ توسط‌ انتشارات‌ بعثت‌ منتشر می‌شود.

دکتر شریعتی جست‌وجوگری در مسیر شدن: این کتاب بحث‌های دکتر بهشتی پیرامون اندیشه‌های دکتر شریعتی در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب و درزمانی که چالش‌های فراوانی پیرامون اندیشه‌های شریعتی وجود داشت، نگاشته شده است. او ضمن نقدهایی بر اندیشه‌های شریعتی، در برابر بسیاری از اتهامات مخالفان، از او دفاع کرده است.

محیط پیدایش اسلام: دکتر بهشتی برخلاف دیدگاه‌های مطرح، بر پژوهش تاریخی پیرامون اسلام بسیار تأکید داشت. او معتقد بود باید بستر جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی اسلام مورد مطالعه قرار گیرد و این کتاب حاصل بررسی او دراین‌باره است.

نماز چیست: اهمیت به نماز و نسل نوجوان باعث شده که دکتر بهشتی به این موضوع بپردازند و به دلیل‌ شیوایی‌ قلم‌ نگارند‌ه آن‌ و آراسته‌ بودن‌ آن‌ به‌ زبان‌ فطرت، همواره‌ با استقبال‌ فراوان‌ از سوی‌ کسانی‌ که‌ به‌ دنبال‌ درک‌ معنا، مفهوم، جایگاه‌ و صورت‌ و سیرت‌ نماز به‌عنوان‌ زیباترین‌ شعار یکتاپرستان‌ هستند، روبه‌رو بوده‌ است.

نقش آزادی در تربیت کودک: یازده گفتار و نوشتار از دکتر بهشتی که حاصل اندیشه، تحقیق و تجربه‌ای که در مسائل تربیتی در آموزش‌وپرورش داشته است. این کتاب طرح‌هایی دارد که در آموزش‌وپرورش قابل مطرح و اجرایی است.

ربا در اسلام: در این کتاب مفهوم ربا و صورت‌های آشکار و پنهان آن تعیین‌شده است. یک بخش نوشتاری با عنوان «بانکداری و قوانین مالی اسلام» و یازده گفتار تفسیری ایشان که به مسئله ربا پرداخته است.

روش برداشت از قرآن: این کتاب پاسخ دکتر بهشتی به این سؤال است که «چگونه می‌توان از قرآن برداشت کرد؟» و درواقع متن‌ مصاحبه‌ای‌ است‌ که‌ در فروردین‌ماه‌ 1356‌ توسط شهید حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر اژه‌ای در اصفهان با شهید آیت‌الله‌ دکتر بهشتی تحت‌ عنوان‌ برداشت‌ از قرآن‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.

حج در قرآن: در این کتاب به حج به‌ عنوان یک دوره‌ سازندگی نگاه شده است. دیدگاه و جایگاه مهم اجتماعی آن در بین مسلمانان در این کتاب گردآمده و باتجربه‌ای از سفر حج خودشان، ظرافت‌های اعمال و ظرفیت حج را مطرح کرده‌اند.

روحانیت در اسلام و در میان مسلمین: در این کتاب با روش محققانه به نقش روحانی در حفظ و توسعه‌ اسلام اشاره دارد و جایگاه آن را در میان مسلمین بررسی کرده است.

همچنین تک گفتارها، تک‌نگاری‌های‌ موضوعی از سخنرانی‌های دکتر بهشتی در قالب کتابچه‌هایی منتشر شده است. موسیقی و تفریح در اسلام، شناخت عرفانی، عوامل موفقیت یک نهضت، لیبرالیسم، مبارزه پیروزی، اقتصاد تعاونی و … ازجمله موضوعات تک‌نگاره و تک گفتارهای شهید بهشتی است.

انتهای پیام/ش