طرح سوال مجلس از برخی وزرا بخاطر پرداخت حقوق های نجومی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار گفت: پرداخت حقوق های نجومی همچنان وجود دارد و آنچه که در روزهای اخیر منتشر شده بخشی از آن است، ولی اطلاع رسانی به تنهایی کافی نیست و باید به شکل قانونی با آن برخورد شود و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: قانون خوبی در مجلس برای جلوگیری از این اتفاق تصویب شد و بر اساس آن باید همه ی این حقوق ها به بیت المال بازگردد،وکسانی که حقوق های غیر قانونی گرفتند به مراجع قضایی معرفی شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به خانه ملت گفت: در سایر بخش ها از جمله شرکت های بزرگ دولتی همچنان بحث حقوق نجومی وجود دارد وما اخباری از آن داریم و دیوان محاسبات تکلیف دارد آن را پیگیری کند.

انتهای پیام/