جشنواره کباب گرجی محله بهشهر

جشنواره کباب گرجی با استقبال مردم و مسئولان منطقه در این روستا واقع در بهشهر برگزار شد