آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران

این گزارش تصویری در حال تکمیل شدن است . . .