شهدای عملیات مرصاد چه کسانی بودند؟+جدول

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شغل

تاریخ شهادت

نحوه شهادت

شهر شهادت

مکان شهادت

استان تولد

1

احمد

آذری

علی محمد

1349/01/25

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

2

علی اصغر

آرونیکاشی

عباسعلی

1345/10/27

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

3

جواد

آستانه پرست

حسین

1349/05/11

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

4

احمد

آقابیگی

ارسلان

1342/11/02

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

5

جعفر

آقایاری

علی

1347/10/20

بسیج

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

6

باباجان

آلود

بابا

1327/10/05

کارگر

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

7

خسرو

ابراهیمی

خانعلی

1346/03/13

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

8

مرتضی

احترامی

احد

1347/02/12

بیکار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

9

خداشناس

احمدی

اسلام

1343/03/09

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

10

نصیر

احمدی

جمشید

1329/11/02

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

11

حسن

احمدی

ابوالقاسم

1349/04/10

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

12

محمد

احمدی

حسن

1350/11/25

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

13

علیرضا

احمدی

شکرالله

1348/01/10

سرباز

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

اصفهان

14

نورالدین

اسدزاده مقدم

روح الله

1342/01/01

راننده پایه دو

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

15

امیرعلی

اسدنژاد

محرم

1341/07/10

کادرارتش

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

16

محمد

اسدی درباغی

حسین

1351/06/15

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

17

علی محمد

اسکندری

علی

1345/

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

18

مصطفی

اسلامی

عبدالتقی

1349/04/09

بیکار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

19

ابوالفضل

اسماعیلی

کریم

1348/02/24

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

20

حسن

اسماعیلی

یوسف

1349/03/03

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

21

مسلم

اشرفی

محمد

1336/01/01

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

22

سیدمحمد

اشرفی پورشلمانی

سیداسماعیل

1346/11/05

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

گیلان

23

علی

اصلانی

محمد

1347/06/01

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

چارزبر

عملیات مرصاد

همدان

24

اسدالله

اعراضی

نورمحمد

1306/09/09

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

25

اصغر

اغتنایی

علی

1346/02/14

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

26

مالک

افریشم

مامی

1340/01/05

کارمند

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

27

احمد

اکبری

علی اصغر

1337/01/14

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

28

محمدحسن

اکبری

علی اصغر

1336/05/12

نجار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

29

محمدحسن

اکبری

محمدتقی

1333/02/03

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

30

نوروزعلی

اکبری چاشمی

محمدباقر

1326/02/01

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

31

گودرز

اکبری فر

شاهنظر

1344/01/05

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

32

بهزاد

الماسی زاده

حشمت

1344/06/05

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

33

عیسی

اله ورن

حسن

1310/

بیسج

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

34

حسین

امانی

علی

1350/10/09

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

35

مسعود

امیری

حسین علی

1339/08/05

جهادگر

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

36

مصطفی

امیریان

چراغعلی

1343/05/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

37

محسن

امینی

خیدان

1343/07/01

پاسدار

67/05/08

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

38

غلامرضا

انتخاب سمیعی

احمد

1348/04/11

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

39

نوروز

ایمانی نسب

محمد

1339/07/16

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

40

محمدمراد

بابایی

غلام

1328/01/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

41

خلیل

بابایی

براتعلی

1348/01/01

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

42

اصغر

بازیار

اکبر

1348/12/02

محصل

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

فارس

43

فردین

باقری

حسین

1348/01/01

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

44

علی

باقری

محمد

1349/02/12

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

45

سیدحسن

بحیرائی

علی

1349/01/01

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

46

سیدعطااله

بحیرائی

علی

1344/12/15

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

47

محمدعلی

بداغی

امامعلی

1336/07/04

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

48

نادر

بدر

رضا

1345/10/23

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

49

ولید

بدراوی

خلیل

1343/00/00

مبارزعراقی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

ایلام

50

محسن

بهارلو

صفرعلی

1345/12/08

بیکار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

51

محسن

بهرامی

نعمت الله

1342/12/12

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

52

احمد

بهشتی قناد

اصغر

1343/07/10

 

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

53

عبدالحسین

بیدار

حسین

1343/12/28

دولتی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

گیلان

54

جبار

بیگ رضایی

غلامحسین

1344/03/02

معلم

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

55

مسعود

پازوکی

مصطفی

1339/03/04

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

56

نوراله

پازوکی

اسدالله

1347/05/02

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

57

باقر

پرویزیایی

الهقلی

1346/01/07

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

58

محمد

پریمی

غلامرضا

1346/05/03

پاسدار

67/05/07

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

59

محمدرضا

پورآزادی

پرویز

1346/07/03

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

60

امیر

پورمحمد

سلیمان

1339/07/27

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

61

خانلر

پیواسته

براتعلی

1347/11/08

پاسدارمشمول

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

62

وحیدرضا

تاج پور

علی اصغر

1348/11/09

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

63

فریدون

تاجیک

شیرخان

1345/

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

64

سیداسدالله

تراب

سیداحمد

1346/11/10

طلبه

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

66

یدالله

ترکانلو

اسدالله

1347/06/10

پاسدارمشمول

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

67

سیدمجتبی

تولیت

محمد

1346/12/01

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

قم

68

محمدعلی

تیموری

غلامرضا

1332/01/01

کارگرذوب آهن

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

69

منوچهر

جانجانی

خدامراد

1344/05/03

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

همدان

70

یوسف

جعفری

حسنعلی

1344/07/07

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

اصفهان

71

جلال

جعفری

علی اکبر

1345/09/08

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

72

محمد

جعفری

عزیز

1341/03/07

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

73

ناصر

جلالی

مصطفی

1342/08/27

جهادگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

اصفهان

75

احمد

جلیلی

شیرولی

1344/11/18

نفت فروش

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

76

هادی

جلیلی بال

مهدی

1347/09/20

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

77

علیرضا

جلیلی سیارمشهد

محمد

1350/03/31

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

78

اکبر

چراغی

ذبیح الله

1347/11/11

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

79

علیرضا

حاجی ابوالحسنی

محمد

1349/11/05

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

80

قربان

حاجی صادقلو

محمدعلی

1345/11/01

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

81

مهدی

حبیبی

قدرت

1350/01/21

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

82

زین العابدین

حسن بیگی

محمدمهدی

1351/01/25

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

83

حجت

حسن زاده

محمدیوسف

1346/01/09

پاسدارمشمول

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

84

قاسم

حسنی

محمود

1344/01/09

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

85

علی اصغر

حسین زاده احمدی

محمدعلی

1333/05/21

کارمند

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

86

سیدمحسن

حسینی

سیدتقی

1346/01/10

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

87

نامدار

حسینی

حسین

1332/09/02

کادرارتش

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

88

لطیف

حسینی

سیاوش

1343/12/01

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

89

ولی

حضرتی

محمد

1349/04/04

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

90

مجتبی

حفیظی

رضا

1351/10/20

دانشجو

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مرکزی

91

مرتضی

حیات کماسایی

محمدجان

1336/01/04

فروشنده

67/05/07

حمله مسلحانه

سرپلذهاب

عملیات مرصاد

تهران

92

ارسلان

حیدری

طوفان

1347/05/13

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

فارس

93

فرامرز

حیدری

رشید

1344/12/10

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

94

مرتضی

حیدری ریکایی

علی

1347/05/09

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

95

سیروس

خاکساری

محمد

1346/08/15

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

96

عطااله

خاکی

شکرالله

1348/02/24

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

97

محمود

خالقی

فرهاد

1347/03/06

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

98

ابراهیم

خانی

اصغر

1347/11/01

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

99

رضاقلی

خدابخشی

محمدسلیم

1308/10/09

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

100

خلیل

خداکرمی

ابراهیم

1344/10/08

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

101

علیعسگر

خسروی

عینعلی

1343/02/

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

102

محمد

خلج آزاد

محرم

1346/02/10

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

قزوین

103

حسین

خلیلی

علی اکبر

1345/02/24

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

104

اصغر

خماری

نادر

1347/09/13

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

105

سعید

خوش اخلاق

حسین

1349/12/25

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

106

محرم علی

دارابی

ایوب

1336/06/01

کشاورز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

107

سعید

دارابی

کریم

1348/12/07

بسیجی

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

108

کرمرضا

دانش

علی آقا

1348/01/01

بسیجی

67/05/07

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

109

مصیب

دانش

علی آقا

1349/05/04

بسیجی

67/05/07

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

110

سیدمحسن

دربندی

سیدعلی اکبر

1349/10/21

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

111

محسن

دری دولت آبادی

محمد

1349/02/29

نقاشی مبل

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

112

حاجی رضا

دریکوند

خدانظر

1348/05/06

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

113

کرمخدا

دریکوندی

جلودار

1348/03/10

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

114

خلیل

دلباخته

حسین

1346/01/10

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

115

اسدالله

دلفان

قندیبگ

1345/07/01

دانشجو

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

116

نوذر

دلیری

یدالله

1341/12/17

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

117

صیدعلی

دمبادامی

حسینمراد

1347/01/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

118

علی

دولتمندان

خانجان

1344/06/14

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

119

جعفر

دیانی

محمد

1341/05/20

آزاد

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

120

همایون

ذبیحی

جعفر

1346/07/20

فروشنده

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

121

بهمن

ذوالفقاریان

علی

1348/02/19

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

122

بهرام

رادان کوپایی

رضا

1349/09/15

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

123

صیدباقر

رادمردیان

طهماس

1346/03/10

دانشجو

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

124

سیدکاظم

راستی سنگرمی

سیدغلامرضا

1347/12/03

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

125

یوسف

راییجی

قنبرعلی

1349/01/02

روحانی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

126

بابامراد

رحمانی

احمد

1343/05/03

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

127

مجتبی

رحیمی طره

عباس

1347/08/12

بیکار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

128

امیر

رستمی

محمدحسن

1344/01/06

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

129

محسن

رستمی

حسینقلی

1347/04/17

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

130

احمد

رضا پور

کاکی

1306/04/13

دامدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

131

حسین

رضا پور

رضا

1345/09/10

سرباز

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمان

132

احمد

رضایی نژاد

سیف الله

1350/03/16

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مرکزی

133

غلامحسن

روستایی

محمد

1342/04/01

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

134

محمد

رهبری

سیف الله

1349/05/15

صافکار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

135

علیرضا

ریحانی پور

غلام

1350/07/29

بیکار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

136

مرتضی

زارع کتایونچه

کاظم

1343/02/02

سرباز

67/05/08

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

اصفهان

137

محمود

زارعی

عین الله

1351/04/01

آموزگار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

138

رجبعلی

زارعی

عبدالرحمان

1339/10/01

کارگر

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

139

سعید

زهره وندی

محمدجواد

1341/10/22

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

140

نقی

ساعتی صمدی

حمدالله

1349/03/09

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

141

یوسفعلی

ساعدی خور

حسین علی

1340/06/02

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

142

حسن

ساویز

احمد

1341/01/10

کارمند

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

143

سجاد

سپهوندبیرانوند

علی اکبر

1346/09/01

آموزگاربسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

144

علیرضا

سرهنگ خانوردی

نعمت الله

1347/06/09

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

145

بهروز

سگوند

آقارضا

1352/01/15

بسیجی

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

146

محمود

سلطان محمدی

محمد

1344/11/01

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

147

سیدجعفر

سیادت

سیدکوچک

1348/01/31

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

148

امیر

سیبویه

محمد

1335/02/15

آهنگروجوشکار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

149

جهانگیر

سیفالدین

علی محمد

1348/02/05

سرباز

67/05/05

ترور

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

اصفهان

150

محمدتقی

شریعتی

اسدالله

1341/03/12

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

151

کریم

شریفی

دوستمراد

1309/03/04

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

152

عبدالمجید

شعیری

علی محمد

1350/06/31

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

153

همت

شکربیگی

خانبابا

1340/06/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

154

محسن

شناوری

علی

1346/07/28

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

155

علیرضا

شورابی

عباسعلی

1347/01/02

پاسدارمشمول

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

156

شاهرخ

شوشتری

اسدالله

1338/09/14

کادرارتش

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

157

حسین

شهابی اناری

اصغر

1347/02/30

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

158

مجید

شهبازی دستجردی

نوحعلی

1349/03/20

کارگر

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

159

محبوب

شیخ بگلو

علی قلی

1344/01/02

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

آذربایجان شرقی

160

محمد

شیخ پور

اسد

1347/01/26

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

کرمانشاه

عملیات مرصاد

کرمانشاه

161

حسین

صادقچه

محمدکاظم

1342/01/01

کادرارتش

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

162

یدالله

صادقی

علی اکبر

   

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

سمنان

163

مسعود

صارمیانفرد

گجر

1347/02/22

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

164

حمید

صبوری

محمدعلی

1349/12/02

بیکار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

165

محمدطاهر

صحرایی

فرج الله

1351/08/27

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

166

مجتبی

صدرزهرایی

عبدالله

1352/12/14

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

167

محمد

صرفی

عباس

1348/01/03

دانشجو

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

168

وحید

صفایی قادری

عباس

1351/02/07

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

169

قربانعلی

صمدیان

حسین

1343/04/06

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

170

محمدرضا

صومعه زاده

حسین

1342/06/15

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

171

غلامحسین

ضرغام

لطفعلی

1341/08/25

روحانی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

172

احمد

ضیایی

محمد

1336/07/09

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

173

محمدرضا

طاهری

علی اکبر

1349/05/20

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

174

سعید

طاهریان

موسیالرضا

1346/03/10

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

خراسان

175

مهدی

عباس پور

سیف الله

1339/08/02

جهادگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

176

محمدتقی

عباسی

غلامرضا

1346/06/01

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

177

علی اصغر

عباسی

محمد

1349/09/20

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

178

حسنعلی

عرب ترابی

باباکلان

1330/03/10

جهادگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

179

عباس

عربعامری

محمدعلی

1346/04/01

نانوا

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

180

حسن

عزیزیان

میرزا

1334/01/03

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

181

حمشتاله

عشوران بارسری

عزت الله

1343/01/01

 

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

مازندران

182

دادعلی

عطاالهی

فضل علی

1348/04/01

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

183

سیدمحمدحسین

علمخواه

ابوالقاسم

1347/10/20

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

184

جواد

علی زاده

علی اکبر

1342/11/08

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

185

محمود

علیمددی

علی

1348/04/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

قم

186

بهنام

علیمرادی

محمدعلی

1348/03/20

دانشجو

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

187

عباس

عموچی فروشانی

براتعلی

1345/04/01

فروشنده

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

188

محمد

عمیدی

محمود

1324/01/09

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

189

هادی

غفاری

جعفر

1348/12/12

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

190

غلامشاه

غلامی

مهرعلی

1336/05/08

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

191

صحبتاله

غیاثی قروه

جان

1324/01/09

بسیج

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

192

مسعود

فاتحی نصرآبادی

جلال

1336/01/30

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

یزد

193

خلیل

فتاحی

خداداد

1338/01/01

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

194

اصغر

فتح اللهی

غلامرضا

1347/06/01

دانشجو

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

195

نعمت الله

فتحی لهمالی

همت

1326/06/22

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

196

علی

فخارنیا

منصور

1347/03/10

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

197

علینقی

فخرالدین

رضاقلی

1333/10/02

کادرارتش

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

198

محسن

فرامرزی

اسکندر

1344/02/19

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

مازندران

199

علی

فردوسیان

حسین

1349/11/30

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

200

محمود

فرزام

جعفر

1342/

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

201

غلامرضا

فرهمند

محمدعلی

1342/02/10

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

202

احمد

فضلی

حسین

1335/06/04

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

203

مهدی

فضلی

حسین

1339/10/23

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

204

مرتضی

فقیه امامی

حسن

1336/04/08

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

همدان

205

سرور

فلاح

اروج

1346/08/09

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

گیلان

206

عباس رضا

فولادی

محمدرضا

1350/10/01

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

207

وحید

فیاضمنش

حمید

1345/06/14

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

208

حسین

فیض آبادی

علی اکبر

1349/01/02

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

209

فریبرز

فیضیپشی پور

حاجی مراد

1342/07/01

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

210

علی

قادری

محمدعلی

1343/11/02

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

211

الیاس

قاسمی میانچغایی

جوانمیر

1348/

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

212

علیرضا

قدیمی

محمدصادق

1350/

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

مرکزی

213

علیرضا

قربانی

پنجعلی

1350/11/01

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

214

اصغر

قربانی

اکبر

1351/12/03

روحانی

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

215

اسماعیل

قره خانلو

محمد

1346/01/01

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

216

علی اکبر

قزی

محمدحسن

1346/06/10

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

خراسان

217

فضل الله

قلایی

امامقلی

1350/06/23

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

218

علی اکبر

قلعه آقابابایی

رضاقلی

1337/01/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

219

ولی الله

قمی

حسین

1337/03/03

کارمند

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

220

بهرام

قنبری

علی اصغر

1349/12/05

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

221

رضا

قنبری

محمدحسین

1346/12/01

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

222

محمدرضا

قنبری

اعظم

1349/06/12

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

223

مهدی

قیاسی

حیدر

1347/08/11

تراشکار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

224

سیدعباس

کاظمی

میریوسف

1349/10/01

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

225

مهدی

کامرانی

محمدصالح

1322/10/05

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

226

حسن

کجوری

اسماعیل

1346/

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

227

جعفرصادق

کرامتی

مرسل

1339/00/00

کارمند

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

228

اسلام

کرمخانی

محمدخان

1360/11/06

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

229

رضا

کرمی

موسیالرضا

1347/10/10

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

230

حسین علی

کرمی

اسماعیل

1350/

طلبه

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

231

زمان

کرمی

رضا

1346/01/05

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

232

سیروس

کرمی

فتاح

1345/05/04

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

233

ذبیح الله

کرمی

شکرالله

1330/01/10

جهادگر

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

234

جواد

کریمی دوزجی

حسن

1345/09/02

روحانی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

235

علی

کشرانی

حسین

1348/09/20

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

236

ابراهیم

کلاته عربی

محمد

1349/06/30

آئینه ساز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

237

محمدحسین

کمیلی

اکبر

1347/02/03

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

قم

238

الله حسین

کولانی

برزو

1348/03/26

طلبه

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

239

فرمان

کولیوند

فیض اله

1342/06/05

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

240

محمدرضا

گومه ای

عباس

1346/02/01

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

241

محسن

لامع

محمدحسین

1339/10/01

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

242

محمدرضا

لشنی

قدرت الله

1349/08/03

آریشگر

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مرکزی

243

علی

لطف علیخانی

احمد

1341/11/09

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

244

محمدجواد

لقمانی

ارسطو

1336/08/01

جهادگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

245

علی اکبر

محبی

محمدابراهیم

1342/10/29

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

246

مجتبی

محبیفر

حسین

1350/01/27

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

247

بهمن

محتشمی

جواد

1341/11/15

دانشجو

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

248

علی اکبر

محجوبی نیا

غلامحسین

1337/11/26

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

249

حسین

محمدی اصفهانی

محمدعلی

1349/10/14

دانش آموز

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

250

محمود

محمدی فرد

تقی

1349/04/01

بسیجی

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

251

حبیب الله

محمودجانلو

باباعلی

1350/03/01

دانش آموز

67/05/07

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مازندران

252

احمد

مختاری

حسن

1345/04/04

دانشجو

67/05/08

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

253

تقی

مداح

عباسعلی

1343/05/21

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

254

بهروز

مدیری

احمد

1339/04/15

 

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

255

گلجهان

مراد زاده

کریم

1281/

خانه دار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

256

حسین

مرادی

رجبعلی

1348/01/16

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

257

علیرضا

مرادی

عزیزمراد

1341/06/27

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

258

سلیمان

مرادی

قاسم

1349/06/31

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

259

علی اشرف

مرادی

سعداله

1358/01/11

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

260

قدرت الله

مرادی حاتوهی

محمدخان

1347/05/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

261

داریوش

مرادی فرد

نصرالله

1344/05/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

262

شعبان

مربی

علی اصغر

1349/01/02

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

263

سیدمجید

مروتی

سیدمطصفی

1339/02/25

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

264

مسعود

مشایخی

منصور

1347/05/16

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مرکزی

265

رمضان

مصباحی

فرهاد

1344/12/02

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

266

مجید

مصطفوی زاهد

محمدصادق

1338/01/01

تکنسین مخابرات

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

267

منوچهر

مطرب

علی

1350/05/01

بیکار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

268

حسن

مظفر

رحمخدا

1334/02/29

کارمند

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

269

علی

مظفر

رحمخدا

1337/07/05

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

270

رضا

مظفر

رحمخدا

1340/02/12

قاضی

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

تهران

271

علی

مقدس

محمدحسن

1323/10/24

کارمند

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

272

احمد

ملکی

محمدحسین

1338/01/03

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

لرستان

273

سیدعلی

موحدی

سیدمهدی

1348/12/16

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

274

احمد

مودبی

محمد

1348/12/26

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

گیلان

275

سیدجلیل

موسوی اسماعیل پور

سیدقربان

1338/00/00

مکانیک اتومبیل

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

276

مهدی

مولایی

حسین

1349/03/23

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

277

غلامرضا

مهآبادی

عباسعلی

1343/05/01

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

278

جعفر

مهرابی

رمضان

1344/06/09

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

279

عباس

میرآخوری

سلیمان

1345/01/05

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

280

احمد

میرزامحمدی

محمدحسین

1349/

بسیج

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

281

رضا

میرزایی

حسین

1340/01/01

سرباز

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

282

علی

میرمحمدی

جواد

1344/06/24

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

283

رضا

نادری باجگیران

محمدولی

1346/08/10

دانش آموز

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

284

محمدجواد

ناصرالملکی

علی

1334/04/10

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

285

نصرت الله

نظری

اسماعیل

1336/02/14

بسیجی

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

286

محمد

نعیم آبادی

عباسعلی

1341/12/22

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

287

ابوالفضل

نقاد

قاسم

1338/07/01

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

288

حمید

نوروزی

محمود

1346/05/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مرکزی

289

محمد

نوری کوره خسروی

عزیز

1345/02/11

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

کرمانشاه

290

رحمن

ونایی

مرادعلی

1350/12/01

کارگرساده

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

291

سیدمحمد

وهابی

سیدجمال

1345/11/18

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

292

محمود

هروی

محمد

1345/09/17

 

67/05/05

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

293

محمود

همایی

محمدحسین

1348/11/03

دانش آموز

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

294

علی اکبر

همتی

محمود

1344/12/20

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

خراسان

295

احمد

یارمطاقلوسهرابی

محمدعلی

1325/02/01

پاسدار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

همدان

296

حمید

یاری

نادعلی

1347/05/19

کارگر

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

297

پنجعلی

یاری

آقایار

1296/06/18

بناومعمار

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کرمانشاه

298

رضا

یحیایی نسب

جعفر

1347/06/10

دانشجو

67/05/07

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

مرکزی

299

حسین

یحیی

محمدمهدی

1344/08/01

پاسدار

67/05/06

حمله مسلحانه

 

عملیات مرصاد

سمنان

300

ابوالفضل

یساولی شراهی

موسی

1346/05/04

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

تهران

301

احمدرضا

یعقوبی کجانی

فضل الله

1346/02/01

سرباز

67/05/05

حمله مسلحانه

قصرشیرین

عملیات مرصاد

تهران

302

احمد

یوسفی

صفرعلی

1345/05/10

پاسدارمشمول

67/05/05

حمله مسلحانه

کرندغرب

عملیات مرصاد

خراسان

303

سید حسن

لاجوردی

سید هادی

1349

بسیجی

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

عملیات مرصاد

کاظمین عراق

304

حمید

قمری

حاتم

1345/11/01

دانشجو

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آباد غرب

عملیات مرصاد

همدان – تویسرکان