جامعه روستاییان و عشایری استان بوشهر هویت بخشی می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مریم آذر شب ظهر امروز در نشست مشورتی بزرگداشت هفته‌های تربیت بدنی و سلامت بانوان ایرانی و هفته روستا و عشایر با تأکید بر لزوم هم افزایی و تعامل دستگاه‌های اجرایی متولی اظهار داشت: برقراری تعامل سازنده و رویکرد ایجاد شده در اجرای تعاملی و گروهی برنامه‌ها نقطه عطفی است در روابط بین بخشی و سازمانی که می‌تواند پویشی را بصورت فراگیر با برندسازی جمعی در مقابله با برندسازی فردی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ایجاد کند.

آذرشب هدف از برگزاری نشست را توافق مشورتی و مشارکتی در تدوین برنامه یا برنامه‌های مشترک به‌مناسبت‌های پیش رو بدلیل تداخل و همپوشانی زمانی عنوان کرد و افزود: در برنامه‌های مشترک توافقی تأکید بر ایجاد فضایی نشاط آور با هدف توسعه امید و سلامت اجتماعی و ایجاد یک پویش عمومی در اجتماعی شدن فرآیند سلامت در ارتباط تنگاتنگ با ورزش می‌شویم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم هویت بخشی به جامعه روستاییان و عشایری و حفاظت از این سرمایه‌های اجتماعی در احیاء و نگهداشت زندگی بومی و محلی استان، پیشنهاد تنظیم برنامه‌های مشترک را حول محور بازی‌های بومی محلی استان را مطرح کرد که با نظر موافق اعضاء حاضر در جلسه مواجه شد.

آذرشب با کسب نظر موافق اعضاء در خصوص محور برنامه‌های مشترک بیان کرد: با پرداختن به این موضوع و اجرای برنامه‌های مشترک در سطح استان ضمن معرفی فرهنگ بومی محلی استان و اجرای خانوادگی آیین‌ها و برنامه های مشارکت جوی اجتماع محور، با رویکرد تحکیم نهاد خانواده، می‌توانیم لحظاتی نشاط آور را برای مقدس‌ترین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده‌ها رقم بزنیم. با اجرای برنامه‌ها حول محور بازی‌های بومی و محلی همزمان هر سه مبحث ورزش، سلامت و جامعه ی روستایی و عشایری را پوشش داده‌ایم.

وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در یک کارگروهی و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مدیریت امور عشایر استان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هیئت ورزشی بازی‌های بومی محلی و اجرایی مشترک و موفق را تجربه کنیم و با پررنگ کردن هویت اجتماعی و فرهنگی زندگی روستایی و عشایری اسبابی فراهم  شود تا روستاییان با افتخار و عرق و تعصب بر پیشینه خود تشویق به ماندگاری در سکونتگاه نژادی خود شوند و فرصت مناسبی است تا صداو سیما در ترویج و معرفی این مراسمات به نقش و رسالت رسانه‌ای خود بپردازد.

انتهای پیام/م