نشست خبری حزب جمهوریت ایران اسلامی

نخستین نشست خبری حزب جمهوریت ایران اسلامی با سخنرانی رسول منتجب نیا عصر امروز برگزار شد.