عقب نشینی دو نماینده از اظهار نظر درباره ضرورت مذاکره با آمریکا

علت شکایت این بود که نمایندگان بلافاصله بعد از مشخص شدن برداشت های غلط، مخالفت خود به مذاکره با امریکا را اعلام نکردند و فضا برای خودنمایی برخی تریبون داران فراهم شد و طبیعتا بعد از عقب نشینی آنها این نهاد از شکایت خود صرفنظر کرد.