دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست

دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست – اخبار تسنیم – Tasnim

محمدعلی اسدی

دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تا پنجم مهرماه دایر است.