مصدومان چهارشنبه آخر سال در اصفهان

مرتضی صالحی

طبق روال هر سال، چهارشنبه سوری مصدومانی داشته است که طبق اعلام مراکز رسمی تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه‌سوری امسال تا این لحظه دو نفر در رابطه با حوادث چهارشنبه آخر سال کشته و ۱۰۷۱ نفر در کشور مصدوم شدند.