دیدار اعضا دفتر نمایندگی تسنیم اصفهان با امام جمعه اصفهان

مرتضی صالحی

مسول دفتر نمایندگی و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم اصفهان با آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار از مرتضی صالحی عکاس خبرگزاری تسنیم در اصفهان ،برای ثبت عکس “وداع خانواده شهدای تروریستی زاهدان” تقدیر شد.