نشاء برنج در شالیزارهای گیلان‎ به‌روایت تصاویر

کشاورزان گیلانی با آغاز نیمه دوم بهار به کشت نشاء برنج در زمین‌های کشاورزی خود می‌پردازند.