جشن گلریزان برای کمک به زندانیان نیازمند

وحید احمدی

همایش جشن گلریزان برای کمک به زندانیان نیازمند، عصر امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در تالار اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.